Kunst Kring Duiven

Wimvanheugten Door Wim van Heugten

Lezing Liemers Cultuur op woensdag 6 februari 2019 van 20.00 tot 22.00 uur

Deze bekende auteur heeft een prachtig boek uitgegeven over de boeiende cultuur en geschiedenis van de Achterhoek en de Liemers en kan daar avondvullend over vertellen.

De belangstelling voor de kunst, ook in particulier bezit,  is vooral in de laatste tientallen jaren sterk toegenomen. Het betreft dan vooral de zogenaamde vrije kunsten. Kenmerkend is dat in de Liemers - zoals in de meeste niet stedelijke gebieden -  pas na ca 1970 kunst in de openbare ruimte verschijnt. Toch kent de Liemers een kunstgeschiedenis van meer dan 1000 jaar. Deze betreft dan vooral kerkelijke kunst. Tijdens de voordracht wil ik stilstaan bij pakkende voorbeelden uit  de Ottoonse en Romaanse periode, de laat-gotiek, renaissance en barok tot rococo. Na het midden van de 19e eeuw komen neo-stromingen op: neo-gotiek en neo-renaissance. Hierbij zal ik me echter beperken tot de meest opvallende soms zelfs 'revolutionaire' glas-in-loodramen.

Kosten: € 9,00 inclusief koffie

INSCHRIJVEN